Disclaimer

Enjoy Trines Kapsalon, hierna te noemen Enjoy Trines, verleent u hierbij toegang tot trines-kapsalon.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Enjoy Trines behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Enjoy Trines spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Enjoy Trines. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Enjoy Trines. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Enjoy Trines nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Enjoy Trines. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Enjoy Trines, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

­